Matsal

Ett rum för sällskap och umgänge. Här finns bord och stolar för minst 6 personer som kan sitta och äta. På en av tavlorna som hänger på väggen är ”Pinnabron” avmålad. Den kan man se i verkligheten om man går Ryforsleden en natur och kulturvandring – 6 km lång

Pinnabron